زیتونی عزیز سلام !

کتاب چوب و مبلمان زیتون در جهت پیشرفت خود اقدام به راه اندازی انتقدات و پیشنهادات کرده است و همچنین در جهت اینکه شما همکار گرامی بتوانید انتقاد خود را با اطمینان کامل از ما انجام دهید برای پر کردن این فرم ها نیاز به ثبت نام و ورد نام و نام خانوادگی شما نمی باشد .

*فیلد های ستاره دار اجباری می باشد و باید حتما پر شوند*

با سپاس از انتخاب شما
. .خاص باشید
کتاب چوب و مبل زیتون

مثال : سایت
مثال : انتقادات / پیشنهادات
مثال : کتاب چوب و مبل زیتون