تبلیغ در سایت
تعرفه های تبلیغ در سایت به تفکیک ذیل می باشد .

الف) تبلیغ در بخش همکاران ما در سایت:

این تبلیغ ها به صورت گالری می باشد و همچنین در حال تعویض به صورت رونده و اتوماتیک.

این مکان از تبلیغ به عنوان یک آفر ویژه یک ماهه به افرادی تعلق می گیرد که در کتاب زیتون حداقل 12 صفحه تبلیغات را به خود اختصاص داده باشند.

اما کسانی هم که در کتاب تبلیغ ندارند هم می توانند در سایت زیتون با پرداخت هزینهماهانه 3.000.000 ریال و  سه ماهه 8.370.000 ریال این مکان از تبلیغ را به خود اختصاص دهند .

نکته : تبلیغات همکاران ما شامل عکس لوگو و یک لینک سایت از فروشگاه و یا تولیدکنندگانی که برای کسب و کار خود وب سایت تهیه نموده اند می شود . 

 

 

ب) تبلیغ در بخش ویژه یا VIP

این شکل از تبلیغ در سایت کتاب چوب و مبلمان زیتون تنها و تنها به صورت رزرو و خرید آن انجام پذیر است . تبلیغات وی آی پی تنها شامل سه تبلیغ می باشد که در صفحات ( صفحه اصلی سایت، صفحه مشاهده کتاب های چاپ شده، و همچنین صفحه زمانبندی چاپ ) برای تمام کاربران سایت قابل رویت است .

قیمت تبلیغ در این بخش برایهر یک ماه 7.500.000ریالو برای هر سه ماه 20.930.000 ریالخواهد بود .

نکته : تبلیغات بخش ویژه یا VIP شامل عکس ( لوگو، نام فروشگاه و یا تولید کننده و یک لینک سایت از فروشگاه و یا تولیدکنندگانی که برای کسب و کار خود وب سایت تهیه نموده اند می باشد .

 

نکته : تعرفه های سه ماهه تبلیغات در سایت زیتون دارای 7% تخفیف مدت شده اند .