زیتونی عزیز سلام !

شما با طی نمودن چهار مرحله کوتاه می توانید درخواست استخدام خود را برای کتاب جوب و مبلمان زیتون ارسال خواهید کرد و همچنین می توانید پس از تکمیل فرم آنرا به PDF ذخیره نموده و یا یا چاپ نمایید .

*فیلد های ستاره دار اجباری می باشد و باید حتما پر شوند*

با سپاس از انتخاب شما
. .خاص باشید
کتاب چوب و مبل زیتون

مشخصات متقاضی